Trang chủ Khu bến cảng Cà Ná
Tập đoàn Hoa Sen được làm cảng trước khi làm thép tại Cà Ná

Tập đoàn Hoa Sen được làm cảng trước khi làm thép tại Cà Ná

Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Quốc phòng, UBND tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan liên quan xác định cụ thể giai đoạn...

Tin mới