Trang chủ Kiên Giang
Kỷ luật Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Kỷ luật Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Trong vai trò là Trưởng Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang, chủ đầu tư một dự án, nhưng ông Đặng Ngọc Tân đã phê duyệt kết quả trúng thầu cho...

Tin mới