Trang chủ kinh tế phát triển
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao nhất 8 năm qua

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao nhất 8 năm qua

Năm 2015, kinh tế tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng GDP ước đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm qua, vượt mục tiêu đề ra, tạo đà cho sự phát triển...

Tin mới