Trang chủ KQKD
“Họ” dầu khí: Những kỷ lục nhìn từ đáy!

“Họ” dầu khí: Những kỷ lục nhìn từ đáy!

2016 – một năm mà sắc đỏ sụt giảm lợi nhuận bao phủ hầu hết doanh nghiệp thuộc “họ” dầu khí. Nhóm những doanh nghiệp dầu khí có lãi ròng giảm và lỗ ròng năm 2016...

Tin mới