Trang chủ lãnh đạo
Thành ủy Thanh Hóa có được sử dụng xe biển xanh 80B?

Thành ủy Thanh Hóa có được sử dụng xe biển xanh 80B?

Gần 2 năm qua, Thành ủy TP Thanh Hóa sử dụng một chiếc xe biển số 80B. Chiếc xe này được giao cho vị Bí thư Thành ủy sử dụng. Chiếc xe biển 80B đang được...

Tin mới