Trang chủ lãnh đạo tiếp dân
Bí thư, Chủ tịch tỉnh “tránh mặt” dân, làm sao xử lý trách nhiệm?

Bí thư, Chủ tịch tỉnh “tránh mặt” dân, làm sao xử lý trách nhiệm?

Theo nhiều luật sư, nên có cơ chế để chính quyền chịu trách nhiệm khi không tiếp dân, không giải quyết khiếu kiện. Sau gần 1 năm triển khai...

Tin mới