Trang chủ lãnh đạo việt nam
Đường “thắt cổ chai” vì vướng nhà thờ họ Đặng của chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh

Đường “thắt cổ chai” vì vướng nhà thờ họ Đặng của chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh

Vì lý do này, lý do khác, nhà thờ vẫn đang nằm trong hành lang ATGT đường bộ. Nhà thờ dòng họ của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh...

Tin mới