Trang chủ Lê Hoàng Diệp Thảo
Vợ đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ quyền lực cỡ nào?

Vợ đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ quyền lực cỡ nào?

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo hiện đang đảm nhận cả 3 vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cà phê Hòa Tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC). Ngày 13/7 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh...

Tin mới