Trang chủ lexus gắn biển xanh
Bất thường từ những chiếc xe tặng

Bất thường từ những chiếc xe tặng

Có bao nhiêu địa phương đã nhận xe và không chỉ xe từ các DN như ở Cà Mau, Đà Nẵng? Và còn nhiều câu hỏi khác đang được dư luận đặt ra, bởi một lẽ thường tình: không...

Tin mới