Trang chủ lỗ luỹ kế 3.058 tỷ đồng
Lỗ 3.000 tỷ, Đạm Ninh Bình xin Eximbank Trung Quốc chậm trả nợ

Lỗ 3.000 tỷ, Đạm Ninh Bình xin Eximbank Trung Quốc chậm trả nợ

China Eximbank cho biết, người chịu trách nhiệm trả nợ không phải là doanh nghiệp mà là Chính phủ Việt Nam… Bộ Tài chính trong công văn gửi lên Thủ...

Tin mới