Trang chủ Lotte thâu tóm Bbica
Cách Lotte thâu tóm doanh nghiệp Việt

Cách Lotte thâu tóm doanh nghiệp Việt

Liên doanh giữa Lotte-Minh Vân tan rã, do Minh Vân chịu sức ép tăng vốn theo yêu cầu của Lotte và cuối cùng phải bán hết 20% cổ phần. Bắt đầu với vai trò là cổ đông chiến...

Tin mới