Trang chủ luật doanh nghiệp
Khi Thủ tướng tuyên chiến với nạn giấy phép con

Khi Thủ tướng tuyên chiến với nạn giấy phép con

Kết thúc cuộc họp đầu tiên của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các bộ, ngành để giải quyết các vướng mắc trong thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật...

Tin mới