Trang chủ lương lậu
Đại biểu Dương Trung Quốc:  Nhìn cách sống là biết Bộ trưởng thu nhập cao

Đại biểu Dương Trung Quốc: Nhìn cách sống là biết Bộ trưởng thu nhập cao

“Hiện tại, không có ai sống bằng đồng lương thật, kể cả người lao động bình thường cho đến những quan chức ở cấp bậc cao… Còn tôi...

Tin mới