Trang chủ mắc nợ trên 50.000 tỉ
Rót 60.000 tỉ, 12 dự án thua lỗ vẫn mắc nợ trên 50.000 tỉ

Rót 60.000 tỉ, 12 dự án thua lỗ vẫn mắc nợ trên 50.000 tỉ

Bộ Công Thương vừa có thông tin về tình hình xử lý 12 dự án thua lỗ, yếu kém với nhiều con số đáng giật mình về vốn đầu tư, số lỗ, nợ mà các dự...

Tin mới