Trang chủ Mai Dịch – cầu Thăng Long
Bí thư Hà Nội: Chẳng có ý kiến nào bảo dừng chặt 1.300 cây xanh

Bí thư Hà Nội: Chẳng có ý kiến nào bảo dừng chặt 1.300 cây xanh

“Bây giờ chặt cây đi ai cũng tiếc nhưng trong quá trình phát triển, chỗ nào cần di dời cây thì bắt buộc phải làm thôi, chẳng lẽ dừng lại không làm...

Tin mới