Trang chủ máy nhiệt điện than
Bắc Kinh đóng cửa toàn bộ nhà máy nhiệt điện than

Bắc Kinh đóng cửa toàn bộ nhà máy nhiệt điện than

Bắc Kinh, Trung Quốc vừa đóng cửa nhà máy nhiệt điện than cuối cùng, đưa thủ đô nước này trở thành đô thị đầu tiên chấm dứt sử dụng năng lượng điện...

Tin mới