Trang chủ Microsoft
Google bị Anh truy thu 130 triệu Bảng tiền thuế

Google bị Anh truy thu 130 triệu Bảng tiền thuế

Anh và Úc đang bắt tay để ngăn chặn các công ty đa quốc gia chuyển lợi nhuận từ nước có thuế suất cao sang có thuế suất thấp để né thuế thu nhập. Theo hãng...

Tin mới