Trang chủ minh bạch phí bot
Ai đang làm loạn lòng dân?

Ai đang làm loạn lòng dân?

Đất nước này là của dân. Cán bộ được bầu ra để làm cho cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn. Vậy thì tại sao dân phải bức xúc? Chính phủ đã tuyên bố sẽ làm rõ những...

Tin mới