Z-b99ab-620c4-43062-1cfa0-2e51f-4121cBộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành quyết định thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (043.7741918).

Quyết định nêu rõ: Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, cụ thể trong các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo, viễn thám qua số điện thoại 043.7741918 – tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: [email protected], tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.

Bên cạnh đó, như Dân trí đã phản ánh, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn tiếp tục duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) qua số điện thoại 043.7957889, địa chỉ thư điện tử: [email protected]

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường giao Thanh tra Bộ bố trí cán bộ trực, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo quy định. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, 6 tháng, năm và khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình, báo cáo với lãnh đạo Bộ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tiêu cực qua các đường dây nóng.

Ngoài ra, Tổng cục Quản lý đất đai phải bố trí cán bộ trực, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng; xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp sổ đỏ. Định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo với Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách, đồng thời gửi Thanh tra Bộ để tổng hợp chung.

Thế Kha

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat