Trang chủ Môi Trường
Thép Cà Ná: Khi môi trường bị nhóm lợi ích “bắt làm con tin”

Thép Cà Ná: Khi môi trường bị nhóm lợi ích “bắt làm con tin”

“Tôi nghe có doanh nghiệp làm thép hứa nếu để ô nhiễm họ sẽ “giao nộp” nhà máy cho cơ quan nhà nước. Tôi không hiểu thu nhà máy ấy về để làm gì...

Tin mới