Báo cáo Việt Nam 2035 hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ khẳng định một nửa dân số Việt Nam sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu vào năm 2035.

Sáng 23/2, Ngân hàng thế giới (WB) và Bộ Kế hoạch đầu tư đã tổ chức họp báo công bố Báo cáo Việt Nam 2035 hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ.

Báo cáo đã đề cập tới 30 năm đổi mới và khát vọng của Việt Nam; hiện đại hóa nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân; phát triển năng lực đổi mới và sáng tạo; Đô thị hóa và nâng  cao hiệu quả kinh tế; phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; đảm bảo công bằng và thúc đẩy hòa nhập xã hội; xây dựng thể chế hiên đại và Nhà nước hiệu quả.

Trong đó, một  trong những dự báo được chú ý chính là khẳng định một nửa dân số Việt Nam sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu vào năm 2035.

Báo cáo đánh giá tầng lớp trung lưu nổi lên nhanh chóng và tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng Việt Nam mang lại thêm một cơ hội lớn. Việt Nam là quốc gia có 90 triệu dân, đứng thứ 14 trên thế giới về số dân. Nền kinh tế với quy mô 200 tỷ USD hiện nay sẽ đạt gần 1.000 tỷ USD vào năm 2035.

Và trên nửa số dân dự kiến sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu vào năm 2035 (Hình 1) với mức tiêu dùng 15 USD/ngày hoặc cao hơn (tính theo sức mua tương đương bằng USD năm 2011), so với con số dưới 10% như hiên nay. Điều này khiến cho thị trường trong nước trở thành một động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Sự nổi lên của tầng lớp trung lưu vừa mang lại cơ hội, vừa làm thay đổi về kỳ vọng và tạo ra những thách thức mới.

Trong năm 2035, tầng lớp trung lưu tăng nhanh chủ yếu là do GDP bình quân đầu người được dự báo sẽ đạt 18.000 USD (tính theo sức mua tương đương bằng USD năm 2011), gần tương đương với mức của Malaysia 2010.

Với GDP bình quân đầu người khoảng 5.370 USD (tính theo sức mua tương đương bằng USD 2011) vào năm 2014, trong vòng 20 năm tới tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người phải đạt tối thiểu 6%/năm mới có thể đạt 18.000 USD trong năm 2035.

Đây là tỷ lệ tăng trưởng cao hơn hẳn so với tỷ lệ tăng trưởng bình quân theo đầu người là 5,5% trong giai đoạn 1990- 2014 và cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ 3,8% của các nước có thu nhập trung bình trong cùng thời kỳ.

Báo cáo cũng đưa một kỳ vọng thấp hơn. Đó là tốc độ tăng trưởng khả thi hơn (nhưng vẫn là tham vọng) ở mức 5%/năm (là tốc độ tăng trưởng bình quân của Việt Nam 10 năm qua).  Với kỳ vọng này, GDP theo đầu người của Việt nam sẽ đạt 15.000 USD vào năm 2035 và 18.000 USD vào năm 2040.

Kỳ vọng cao hơn cũng được đưa ra trong báo cáo. Đó là GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt 22.000 USD vào năm 2035, tương đương với mức thu nhập của Hàn Quốc năm 2002 hoặc của Malaysia năm 2003. Để đạt được mức này, GDP bình quân đầu người phải có tốc độ tăng trưởng trên 7%/năm.

Thanh Hà

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat