Trang chủ Mozambique
Đảng Frelimo (Mozambique) chúc mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Đảng Frelimo (Mozambique) chúc mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Chủ tịch Đảng Frelimo tin rằng, Đại hội lần này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Ngày...

Tin mới