Trang chủ Mường Thanh Nha Trang Center
Mường Thanh Khánh Hòa bị xử lý

Mường Thanh Khánh Hòa bị xử lý

Ngày 4-3, một lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết sẽ “cắt ngọn” các tầng xây vượt chiều cao khống chế (40 tầng) đối với công trình Mường Thanh Khánh Hòa. Theo vị này,...

Tin mới