Trang chủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngân hàng phá sản, tiền gửi của khách hàng sẽ thế nào?

Ngân hàng phá sản, tiền gửi của khách hàng sẽ thế nào?

Ngân hàng Nhà nước đang bảo lãnh tiền gửi đối với khách hàng tại các ngân hàng 0 đồng. Vậy trong trường hợp ngân hàng phá sản, khách hàng gửi tiền có bị...

Tin mới