Trang chủ ngành đường sắt
Sai phạm ngành đường sắt: Nhiều người nhận lương cả năm, làm 1 tháng

Sai phạm ngành đường sắt: Nhiều người nhận lương cả năm, làm 1 tháng

Thời gian tổ chức thi công của dự án chủ yếu tập trung vào tháng 12/2015. Trong khi, có đến 36 người nhận lương kiêm nhiệm 12 tháng… Sai phạm...

Tin mới