Trang chủ nghệ thuật đương đại
Quẫy II: Triển lãm không phép ở Huế về chủ đề cá chết

Quẫy II: Triển lãm không phép ở Huế về chủ đề cá chết

Một nhóm nghệ sĩ làm nghệ thuật đương đại vừa kết thúc triển lãm mà họ tự nhận làm ‘phi pháp’ ở Huế về chủ đề cá chết. Triển lãm ‘Quẫy II’...

Tin mới