Trang chủ Nguyễn Bá Hải
TS Nguyễn Bá Hải: Đam mê sáng tạo để phụng sự cộng đồng

TS Nguyễn Bá Hải: Đam mê sáng tạo để phụng sự cộng đồng

Nhiều đại biểu đánh giá, không còn là một bản báo cáo thành tích, bài phát biểu của Nguyễn Bá Hải là một thông điệp đầy tích cực đến thế hệ trẻ. Là...

Tin mới