Xuân Bính Thân đang đến với những dự cảm tốt lành về nguyên khí quốc gia từ Đại hội Đảng XII – Đại hội đang được người dân chờ đón, đặc biệt về nội dung văn kiện và công tác nhân sự.

Nhìn vào thực tiễn những mùa xuân đất nước, một vị lãnh đạo Đảng đã chỉ ra rằng: “Trong lịch sử, chưa hề có giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu không đào tạo ra trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ, những đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào. Thực tiễn của cách mạng thế giới cũng chỉ ra rằng: Đảng cầm quyền nếu không thường xuyên đổi mới, không thường xuyên chỉnh đốn để xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, không thường xuyên phát triển đội ngũ những đại biểu tiền phong của mình thì vai trò cầm quyền của đảng rốt cuộc cũng sẽ bị lu mờ và tự đánh mất vai trò lãnh đạo”.

Nhận định đó có cội rễ từ nền móng lịch sử. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã trải qua 85 năm lãnh đạo nhân dân lập Quốc, dựng xây, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong Kháng chiến cũng như trong Đổi mới, Đảng luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Ở mỗi nhiệm kỳ, tại Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc, công tác nhân sự đều được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đặc biệt nhân sự cấp cao trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

nguyen khi mua xuan hinh 0

Hội nghị Trung ương lần thứ 14, khóa XI (Ảnh minh họa: Vũ Duy)

Ngay từ giữa nhiệm kỳ XI, Nghị quyết Trung ương 4 ra đời tập trung vào ba vấn đề cấp bách: Một là, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; Hai là, xây dựng đội ngũ lãnh đạo cán bộ quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương; Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy…

Và Nghị quyết Trung ương 4 đã “bắt mạch” đúng “căn bệnh” trì trệ, yếu kém trong Đảng hiện nay phát sinh từ công tác cán bộ. Vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4 đã đi vào cuộc sống, được đa số cán bộ đảng viên và nhân dân đón nhận, coi đây là khâu đột phá để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ… được triển khai một cách đồng bộ, bài bản và có kế hoạch rõ ràng.

Đại hội đảng bộ các cấp bắt đầu từ quí II/2015 thừa hưởng trực tiếp từ kết quả của công tác xây dựng đảng, trong đó Nghị quyết Trung ương 4 được xem như điểm nhấn cho sự thành công của Đại hội đảng bộ từ cơ sở đến cấp tỉnh thành. Đội ngũ cấp ủy được bầu của nhiệm kỳ 2015 – 2020 ở địa phương và các bộ, ngành giàu năng lượng, nghị lực và bản lĩnh, đủ sức gánh vác trọng trách trước Đảng, trước Dân.

Và những ngày này, sự chú ý quan tâm của xã hội, nhân dân đang tập trung vào vấn đề nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII. Bởi lẽ, qua tổng kết của nhiều nhiệm kỳ, Đảng ta đã rút ra bài học kinh nghiệm quý báu: Mọi sự thành bại là ở công tác nhân sự; nguyên nhân của mọi nguyên nhân cũng là ở khâu nhân sự. Nhân sự mới chính là những người đề ra chủ trương, đường lối, cương lĩnh cũng như các chính sách để quản trị quốc gia. Nhân sự cũng chính là những người làm ra các văn kiện và đưa các văn kiện đó vào đời sống một cách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả nhất.

Thời nào cũng vậy, việc nào cũng vậy, mọi sự chú ý cũng như trông đợi đều tập trung vào bộ máy lãnh đạo và người đứng đầu của bộ máy đó. Và ở đây chính là nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, đặc biệt là  4 vị trí lãnh đạo cao nhất của  Đảng  và Nhà nước.

Soi vào nguồn “nguyên khí quốc gia” đắp bồi từ Quốc Tử Giám đến thời đại Hồ Chí Minh thấy sự kết tinh và kế thừa việc dùng người của người xưa đến việc đánh giá, lựa chọn, đào tạo, rèn luyện, sử dụng cán bộ của thời nay. Nói như người xưa thì “Công bộc” giỏi phải là người “Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu lòng người”. Và nói như thời nay thì cán bộ phải luôn là cái gốc của mọi công việc; cán bộ phải vừa có đức vừa có tài, vừa có tâm vừa có tầm; có trái tim để không lãng quên quá khứ, đồng thời luôn nghĩ đến tương lai.

 

Hà Nội hội tụ khí thiêng dân tộc. Thủ đô văn hiến ngàn năm Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội đang chuẩn bị cho một sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Và mùa xuân Bính Thân đang gõ cửa từng nhà đem theo những kỳ vọng về một bộ máy mới tràn sức xuân, giàu năng lượng tài đức, anh minh, sáng suốt… Nguồn lực đó tựa vững trong lòng tin của Dân, của Đảng, đồng hành cùng mùa xuân đất nước.

Đúng là:

Muôn sự xưa nay khắp thế gian

Chọn mặt sao cho đúng gửi vàng

Nước nhà hưng thịnh hay suy bại

Cũng bởi dụng nhân có kỹ càng?

Dân trao sứ mệnh sắp quân cờ

Trăm họ muôn người chỉ ước mơ

Nhân tài trọng dụng sao cho đúng

Non nước ngàn năm vững cơ đồ./.

Nhà báo Nguyễn Đăng Tiến

Nguồn: VOV

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat