Trang chủ Nguyễn Quang A
Lần đầu tiên, các ứng cử viên ĐBQH tự giới thiệu trên mạng xã hội

Lần đầu tiên, các ứng cử viên ĐBQH tự giới thiệu trên mạng xã hội

… Nhưng đó không phải là các ứng viên do Mặt trận Tổ quốc đề cử. Mà họ là các ứng cử viên tự do vào Quốc hội hơn 95% thành viên là đảng...

Tin mới