Trang chủ Nguyễn Thị Kim Thanh
Nhà đại gia Đặng Thành Tâm: Cha lâm nợ nghìn tỷ, con siêu giàu

Nhà đại gia Đặng Thành Tâm: Cha lâm nợ nghìn tỷ, con siêu giàu

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), hiện công ty của đại gia Đặng Thành Tâm hiện đang có khoản nợ 6.830 tỷ đồng. Đại gia Đặng Thành Tâm...

Tin mới