Trang chủ Nguyễn Trọng Tạo
Tẩy chay là ‘quyền quan trọng’ của dân

Tẩy chay là ‘quyền quan trọng’ của dân

Tiến sỹ Nguyễn Quang A Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói ông không phản đối quyền tẩy chay của người dân, cũng như các yêu cầu giám sát độc lập với kỳ bầu cử...

Tin mới