Trang chủ nhà máy điện hạt nhân
Bộ KHCN lên tiếng về 3 nhà máy điện hạt nhân sát biên giới Việt-Trung

Bộ KHCN lên tiếng về 3 nhà máy điện hạt nhân sát biên giới Việt-Trung

“Một nội dung quan trọng liên quan tới việc hợp tác xây dựng mạng quan trắc và kế hoạch ứng phó quốc gia khi xảy ra sự cố, phía Trung Quốc vẫn...

Tin mới