Trang chủ nhà máy giấy Đại Dương
Nhà khoa học phản đối dự án Nhà máy giấy Đại Dương

Nhà khoa học phản đối dự án Nhà máy giấy Đại Dương

Các nhà khoa học được tỉnh Tiền Giang mời dự cuộc họp chiều 28-3 đã kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư dự án Nhà máy giấy Đại Dương. Nhà đầu tư nói...

Tin mới