Trang chủ Nhà nước XHCN
Thành tựu Nhân quyền Việt Nam 70 năm qua

Thành tựu Nhân quyền Việt Nam 70 năm qua

Sáng 9/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Thành tựu nhân quyền Việt Nam 70 năm qua”. Tại hội thảo, các đại...

Tin mới