Trang chủ nhà ổ chuột
TP.HCM di dời gấp 5.300 căn nhà ven kênh Đôi sau chỉ đạo của Bí thư Thăng

TP.HCM di dời gấp 5.300 căn nhà ven kênh Đôi sau chỉ đạo của Bí thư Thăng

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện song song dự án di dời, tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho khoảng 5.352 hộ...

Tin mới