Trang chủ nhắn chìn bùn thải
Xả thải dối trá và bao biện chôn triệu khối bùn xuống biển

Xả thải dối trá và bao biện chôn triệu khối bùn xuống biển

Như vậy là đã rõ, chủ dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã trình một bản báo cáo phân tích đáy biển Bình Thuận một cách dối trá, đơn vị tư vấn đã đưa...

Tin mới