Hướng tới cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và cung cấp thông tin cho bạn đọc muốn tìm hiểu, Infonet xin giới thiệu danh sách nhân sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội

Ông Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Phó chủ tịch Quốc hội

Bà Tòng Thị Phóng, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban hòa bình Việt Nam

Các thành viên

1. Ông KSor Phước, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội , Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

2. Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

3. Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

4. Ông Trần Văn Hằng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

5. Ông Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội

6. Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

7. Ông Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

8. Ông Nguyễn Kim Khoa, Thiếu tướng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

9. Ông Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên thường vụ BCH Trung ương Hội luật gia Việt Nam.

10. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

11. Bà Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương (kiêm nhiệm)

12. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp Quốc hội, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Đảng đoàn Quốc hội

13. Ông Đào Trọng Thi, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Trưởng Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga.

(* Tư liệu theo Cổng thông tin điện tử Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

BTV

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat