Trang chủ nhập khẩu vũ khí
BBC: “Đến lúc bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam”

BBC: “Đến lúc bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam”

Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện nói Hoa Kỳ phải theo đuổi ba nội dung để nâng cao vị trí của Việt Nam trong những năm tới. Thông...

Tin mới