Trang chủ nhiệt điện Long An
Nhiệt điện than: Kẻ “giết người hàng loạt”

Nhiệt điện than: Kẻ “giết người hàng loạt”

Qua thống kê các loại bệnh liên quan đến ô nhiễm, nhóm nghiên cứu của Đại học Harvard đã tách số người chết liên quan đến nhiệt điện than ở VN là 4.300...

Tin mới