Trang chủ nhóm lợi ích sân golf
Hợp đồng chuyển đất quốc phòng làm sân gofl Tân Sơn Nhất vô hiệu

Hợp đồng chuyển đất quốc phòng làm sân gofl Tân Sơn Nhất vô hiệu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng việc kí kết hợp đồng sân golf Tân Sơn Nhất của Bộ Quốc phòng đã sai luật....

Tin mới