Trang chủ Nhựa Tân Hóa
Cổ phiếu của CTCP Nhựa Tân Hóa bị tạm ngừng giao dịch vì vi phạm quy định nghiêm trọng

Cổ phiếu của CTCP Nhựa Tân Hóa bị tạm ngừng giao dịch vì vi phạm quy định nghiêm trọng

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành quyết định tạm ngừng giao dịch đối với 8 triệu cổ phiếu VKP của CTCP...

Tin mới