Trang chủ Nivovia a.s
Rời Global Home, chồng Thu Minh vẫn không thể đứng ngoài vụ tranh chấp với doanh nghiệp Việt

Rời Global Home, chồng Thu Minh vẫn không thể đứng ngoài vụ tranh chấp với doanh nghiệp Việt

Ngoài mối liên hệ với Global Home, ông Otto de Jager còn là thành viên HĐQT của tập đoàn mẹ thương hiệu này, vốn đóng trụ sở...

Tin mới