Trang chủ nợ lương nhân viên
Công ty cấp nước Cà Mau nợ nhân viên gần 22 tỷ đồng

Công ty cấp nước Cà Mau nợ nhân viên gần 22 tỷ đồng

Công đoàn cơ sở Công ty cấp nước tỉnh Cà Mau có đơn yêu cầu lãnh đạo trả nợ 22 tỷ đồng cho hàng trăm nhân viên. Ông Trần Đức Nhuần, Chủ tịch Công đoàn...

Tin mới