Trang chủ nợ xấu
Toàn cảnh nợ xấu của các ngân hàng ‘gửi’ tại VAMC

Toàn cảnh nợ xấu của các ngân hàng ‘gửi’ tại VAMC

Theo tổng hợp từ các báo cáo tài chính của 9 ngân hàng năm 2016, tổng giá trị nợ xấu các ngân hàng đã xử lý được gần 7.000 tỷ đồng tại VAMC. Trong...

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém

Thống đốc Nguyễn Văn Bình yêu cầu các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện đối với các TCTD; tập trung xử lý dứt điểm các TCTD yếu kém, phấn đấu duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% tổng dư...

Tin mới