Trang chủ nông nghiệp
BIDV vay lại 105 triệu USD phục vụ chuyển đổi nông nghiệp bền vững

BIDV vay lại 105 triệu USD phục vụ chuyển đổi nông nghiệp bền vững

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã ký Hiệp định vay phụ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vay lại số...

Tin mới