Trang chủ Nông nghiệp HAGL
Nợ nhiều, Hoàng Anh Gia Lai mỗi ngày phải chi hơn 4 tỷ đồng trả lãi vay

Nợ nhiều, Hoàng Anh Gia Lai mỗi ngày phải chi hơn 4 tỷ đồng trả lãi vay

Với khoản nợ ngắn hạn tăng vọt trong thời gian vừa qua, thì dù doanh thu có tiếp tục đạt cả nghìn tỷ đồng cũng khó có thể giúp doanh nghiệp...

Tin mới