Trang chủ nữ đại gia Lào Cai
Siêu biệt thự của nữ đại gia buôn chuối Lào Cai bỏ hoang bên sông Hồng

Siêu biệt thự của nữ đại gia buôn chuối Lào Cai bỏ hoang bên sông Hồng

Bước vào giai đoạn hoàn thiện từ tháng 9/2014, song gần 2 năm trôi qua siêu biệt thự của nữ đại gia Lào Cai vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy ngày...

Tin mới