Trang chủ nước mắm Chinsu
Masan phát tờ rơi nước mắm nhiễm asen tại các chợ: “Lần đầu thấy doanh nghiệp lớn mà chơi bẩn thế này”

Masan phát tờ rơi nước mắm nhiễm asen tại các chợ: “Lần đầu thấy doanh nghiệp lớn mà chơi bẩn thế này”

Xuất hiện nhiều người mặc đồng phục đến tiếp thị nước mắm Chinsu phát tờ rơi kết quả nước mắm nhiễm...

Tin mới