Trang chủ nước mắm hóa học
Nên gọi chính danh nước mắm hóa học

Nên gọi chính danh nước mắm hóa học

GS Hà Dương Tường từ Paris đề nghị gọi nước chấm không làm từ cá tươi và muối biển là: NƯỚC MẮM HÓA HỌC. Nước mắm đúng nghĩa, làm bằng cá tươi và muối biển. Cách...

Tin mới