Trang chủ Nước mắm Phú Quốc
Nước mắm Phú Quốc, cà phê Trung Nguyên bị “cướp” thương hiệu, vì đâu nên nỗi?

Nước mắm Phú Quốc, cà phê Trung Nguyên bị “cướp” thương hiệu, vì đâu nên nỗi?

Thực tế cho thấy, chỉ sau khi bị “cướp” thương hiệu, nhiều doanh nghiệp mới nghĩ đến việc bảo vệ tài sản trí tuệ của...

Tin mới